Feministinen lukulista

Lukulista aakkosittain

 

 • Abelove, Barale & Halperin: The Lesbian and Gay Studies Reader
 • Beasley: Gender and Sexuality
 • Cacciatore & Koiso-Kanttila: Pelastakaa pojat!
 • Eng: The Feeling of Kinship
 • Katz, Vidal & Duggan: The Invention of Heterosexuality
 • Kinnunen: Lihaan leikattu kauneus
 • Kyrölä & Harjunen: Koolla on väliä!
 • Morland, Kramer & Willox: Queer Theory
 • Mäkelä, Ruoho & Puustinen: Sukupuolishow
 • Nikunen, Paasonen & Saarenmaa: Jokapäiväinen pornomme
 • Rossi: Heterotehdas
 • Rämö & Lahti: Vuoden mutsi
 • Saresma, Rossi, Juvonen: Käsikirja sukupuoleen

 

Lukulista aihealueittain

 

Media

 

Mäkelä, Ruoho & Puustinen. Sukupuolishow: Johdatus feministiseen mediatutkimukseen. Gaudeamus 2006.

[Teos] tarkastelee sukupuolta mediassa. Se valaisee feministisen mediatutkimuksen peruskäsitteitä ja tärkeimpiä keskusteluja sekä esittelee suuntauksia tasaarvofeminismistä queer-tutkimukseen. Teoksessa ruoditaan muun muassa naistenlehtiä, televisiouutisia, elokuvia ja mainoksia.

 

Nikunen, Paasonen & Saarenmaa. Jokapäiväinen pornomme: Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Vastapaino 2005.

Kirjoittajat tutkivat mediakulttuurin pornoistumista sukupuolen ja seksuaalisuuden kannalta. He tarkastelevat erilaisia populaarikulttuurin kuvastoja, kuten mainontaa, elokuvia, internetsivuja, televisio-ohjelmia ja iltapäivälehtiä. Kirjassa luodaan myös katsaus pornon teorioihin, kritiikkiin ja pornodebattien taustoihin. Puolesta tai vastaan -asetelman sijaan kirjoittajat peräänkuuluttavat kriittistä medialukutaitoa pornokuvastojen merkitysten ymmärtämiseksi.

 

Rossi. Heterotehdas: Televisiomainonta sukupuolituotantona. Gaudeamus 2003.

[Teos] on tutkimus vuosituhannen vaihteen televisiomainonnan mies- ja naiskuvista sekä kuvien ja katseen voimasta. Runsaiden mainosesimerkkien avulla kirjassa analysoidaan, kuinka mainokset tuottavat kauneusihanteita, maskuliinisia naisia ja feminiinisiä miehiä, eksoottisia “toisia” sekä mielikuvia seksuaalisista vähemmistöistä. Teoksessa ei tarkastella heteroutta selviönä tai luonnollisena tilana. Lähtökohtana on, että sukupuoli ja seksuaalisuus ilmiöinä ovat paljolti esitystä ja toistoa ja että mainokset ovat tämän toiston olennainen väline.

 

Politiikka

 

 

Ruumiillisuus

 

Kinnunen. Lihaan leikattu kauneus: Kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset. Gaudeamus 2008.

[Teos] kuvaa nykyistä kauneuskulttuuria ja teknologisoitunutta ruumista. Siinä tarkastellaan kauneusleikkausten – esimerkiksi kasvojenkohotusten, rasvaimujen, rintasuurennusten ja silmäluomileikkausten – merkityksiä yksilön ja kulttuurin näkökulmasta. … Kauneuskirurgia piirtyy teoksessa monivivahteisena identiteetin ja sukupuolittuneen ruumisihanteen teknologiana. Sen kehittymistä taustoitetaan katsauksella kauneuskirurgian historiaan ja analysoimalla ruumiin yleistä estetisoitumista.

 

Kyrölä & Harjunen. Koolla on väliä!: Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Like 2007.

[Teos] on yhdistelmä yhteiskuntatieteellistä ja humanistista tutkimusta ripauksella feminististä otetta. Teoksen kirjoittajat pohtivat lihavuuteen liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia, psyykkisiä ja kokemuksellisia kysymyksiä. Artikkeleissa ruumiin koon merkityksiä tarkastellaan muun muassa lihavien naisten kokemusten, anoreksiakokemusten, televisiomainosten, lihavuuden uhkakuvia luovien sanomalehtijuttujen, laihdutuskertomusten ja kaunokirjallisuuden avulla.

 

Seksuaalisuus

 

Katz, Vidal & Duggan. The Invention of Heterosexuality. Plume 1996.

“Heterosexuality,” assumed to denote a universal sexual and cultural norm, has been largely exempt from critical scrutiny. Katz challenges the common notion that the distinction between heterosexuality and homosexuality has been a timeless one. Building on the history of medical terminology, he reveals that as late as 1923, the term “heterosexuality” referred to a “morbid sexual passion,” and that its current usage emerged to legitimate men and women having sex for pleasure.

 

Morland, Kramer & Willox. Queer Theory. Palgrave Macmillan 2005.

This vibrant anthology of ground breaking work by influential scholars, activists, performers, and visual artists is essential reading for anyone with an interest in sexuality studies. The fifteen articles–including one from Judith Butler, as well as an engaging introduction–map, contextualize, and challenge queer theory’s project both within and beyond the academy.

 

Sukupuoli

 

Cacciatore & Koiso-Kanttila. Pelastakaa pojat!. Minerva 2008.

Kirja auttaa pohtimaan poikana kasvamisen erityispiirteitä ja antaa käytännön ohjeita siitä, miten poikien hyvinvointia, itsetuntoa ja minäkuvaa voi tukea lapsuuden ja nuoruuden herkkinä vuosina. Kirjan lähtökohtana on, että pojat ja tytöt ovat usein erilaisia. … Kirjassa painotetaan erityisesti isien ja muiden lähiympäristön miesten tärkeyttä pojan kasvulle. Esiin nostetaan myös miehen maailman kipeitä ongelmia kuten myönteisten mallien puute ja syrjäytymisriski.

 

Rämö & Lahti. Vuoden mutsi. Avain 2012.

Vauvamaailmasta on helppo järkyttyä, jos nainen ei löydäkään itsestään hehkuvaa odottajaa, ammattimaista ponnistajaa ja seesteistä imettäjää. [Teos] paljastaa pastellinväriseen pehmoiluun verhotun salaliiton lapsettomia vastaan. … Keskinkertaiset äidit Katja ja Satu laittavat omat kokemuksensa jakoon roisilla huumorilla kuorrutettuna.

 

 

Yhteiskunta

 

Eng. The Feeling of Kinship: Queer Liberalism and the Racialization of Intimacy. Duke University Press Books 2010.

Eng investigates the emergence of “queer liberalism”—the empowerment of certain gays and lesbians in the United States, economically through an increasingly visible and mass-mediated queer consumer lifestyle, and politically through the legal protection of rights to privacy and intimacy. … A methodology drawing attention to new forms of family and kinship, accounts of subjects and subjectivities, and relations of affect and desire, the concept [of “queer diasporas”] differs from the traditional notions of diaspora, theories of the nation-state, and principles of neoliberal capitalism upon which queer liberalism thrives.

 

 

Yleisteoksia

 

Abelove, Barale & Halperin. The Lesbian and Gay Studies Reader. Routledge 1993.

This collection provides an introduction to the contemporary state of lesbian/gay studies. [It] addresses topics such as butch-fem roles, the cultural construction of gender, lesbian separatism, feminist theory, AIDS, safe-sex education, colonialism, S/M, Oscar Wilde, Gertrude Stein, children’s books, black nationalism, popular films, Susan Sontag, the closet, homophobia, Freud, Sappho, the media, the hijras of India, Robert Mapplethorpe, and the politics of representation.

 

Beasley. Gender and Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers. Sage 2005.

This accessible introduction to gender and sexuality theory offers a comprehensive overview and critique of the key contemporary literature and debates in feminism, sexuality studies and men’s studies. … The book contextualizes a wide range of feminist perspectives, including: modernist, liberal, postmodern, queer and gender difference feminism; and in the realm of sexuality studies covers modernist liberationism, social constructionism, transgender theorising and queer theory. In men’s studies, Chris Beasley examines areas of debate ranging from gender and masculinity to questions of race, ethnicity, imperialism and gay masculinities.

 

Saresma, Rossi, Juvonen. Käsikirja sukupuoleen. Vastapaino 2010.

Sukupuoli on suhteita ja valtaa. Se muotoutuu yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käytäntöjen ja normien määräämissä puitteissa.  [Teos] avaa sukupuolen rakentumista ja tutkimisen tapoja humanistis-yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista. Kirjoittajat tarkastelevat sukupuolen merkitystä muun muassa vanhemmuudessa, työelämässä, kasvatuksessa, politiikassa ja kielessä.